Langas į begalybę

[PDF] Read ↠ Langas į begalybę : by Aurelija Butkutė - Langas į begalybę, Langas begalyb Langas begalyb tai naujas romanas kurio mistikos fantastikos ir realyb s pyn je suskasi praeities dabarties ir ateities konkre i Lietuvos didmies i miest ir miesteli jaunimo gyvenimas i knyga lyg [PDF] Read ↠ Langas į begalybę : by Aurelija Butkutė - Langas į begalybę, Langas begalyb Langas begalyb tai naujas romanas kurio mistikos fantastikos ir realyb s pyn je suskasi praeities dabarties ir ateities konkre i Lietuvos didmies i miest ir miesteli jaunimo gyvenimas i knyga lyg

 • Title: Langas į begalybę
 • Author: Aurelija Butkutė
 • ISBN: 9786094552458
 • Page: 497
 • Format: Hardcover
Langas į begalybę

[PDF] Read ↠ Langas į begalybę : by Aurelija Butkutė, Langas į begalybę, Aurelija Butkutė, Langas begalyb Langas begalyb tai naujas romanas kurio mistikos fantastikos ir realyb s pyn je suskasi praeities dabarties ir ateities konkre i Lietuvos didmies i miest ir miesteli jaunimo gyvenimas i knyga lyg serialas apie Lietuvos paauglius ir jaunim kur jungia pagrindini veik j nuotykiai Ji turi mistikos ir fantastikos element bet daugiausia apra omos tikros r Langas begalyb tai [PDF] Read ↠ Langas į begalybę : by Aurelija Butkutė - Langas į begalybę, Langas begalyb Langas begalyb tai naujas romanas kurio mistikos fantastikos ir realyb s pyn je suskasi praeities dabarties ir ateities konkre i Lietuvos didmies i miest ir miesteli jaunimo gyvenimas i knyga lyg

 • [PDF] Read ↠ Langas į begalybę : by Aurelija Butkutė
  497 Aurelija Butkutė
Langas į begalybę

About “Aurelija Butkutė

 • Aurelija Butkutė

  Aurelija Butkut ilgamet matematikos mokytoja, i leidusi ne vien metodin matematikos knygel , o 2000 m ir fantastin knygel vaikams Kaukas, kuris gyvena matematikos kabinete.Autor mano, kad n ra mogaus, kuris netur t talento Ra au apie paauglius tod l, kad juos gerai pa stu ir tod l, kad paauglyst je kiekvienas mogus priima sprendimus Tik prasti pasirinkimai b na greiti ir lengvi Kad mogus priimt teising sprendim , pasirinkt teising keli , reikia b ti labai stipriam ir tur ti stipri vali Kiekvienas mogus privalo i mokti jausti atsakomyb u kiekvien mog , gyv n ar kit gyv b tyb , esan i alia Tai pirmoji mogi kumo taisykl koki duob gyvenimas mog be mest , jis visada gali rasti keli , kaip i jos i lipti.415 thoughts on “Langas į begalybę

 • i knyga pasakoja i skirtin istorij i skirtiniu b du Beveik vis knyg sudaro lai kai ra omi januoli Ajanos ir Tomo J lai kuose mane su av jo nuo irdumas, atvirumas ir nuostabios j ir j eim istorijos Taip pat man patiko fantastin s detal s ir tai, kad veiksmas vyksta ateityje Buvo domu nusikelti kit laikmet ir pa int kitok pasaul Man nelabai patiko tai, kad autor steng si aukl ti skaitytojus, sakyti kas gerai, o kas ne Kartais tas aukl jimas atrodydavo nenat raliai paaugli pokalbiuose Taip pat krei [...]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *